Psykisk hälsa


Länkar till hjälptelefoner mm finns under fliken Organisationer.
روحت شاد جواد، چرا رفتی از پیش ماه😭😭
Min kompis lev i fred!!!
 Jawad Nezami ensamkomande pojke har begått självmord i Trollhättan natten till söndag 5/2/2017
 Han kom till Sverige hösten 2015 från Afghanistan och bodde på ett stödboende för ensamkomande barn i Trollhättan.

Apatiska ungdomar

I april 2017 har två apatiska ensamkommande ungdomar (uppgivenhetssyndrom) identifierats. Gemensamt för dem är att de har hittat en vuxen att, som en livräddande åtgärd, knyta sig hårt an till. Den ena är sängliggande i fosterhemmet, sondmatas. Den andra går upp och ner i dvalliknande tillstånd. Ett uppgivenhetssyndrom kan ses som ett långdraget självmord. Den enda boten är total trygghet, dvs. permanent uppehållstillstånd.
Apatiska barn - ett tillstånd som kräver samarbete  AllmänMedicin 2-2016


Uppdrag psykisk hälsa: Suicidprevention - konsten att rädda liv Seminarium för personal 30.3.2017

"Vi måste kunna ge något slags hopp för asylsökande"  SvD 26.3.2017

Självmordshot är tjänstemännens vardag  Kuriren 20.3.2017

Självmedicinering i ovisshetens skugga  C.A.N. 17.2.2017

Förhöjd risk för nya självmord  BlankSpot Project 18.3.2017

15 dömda för gruppvåldtäkter på pojkar  Aftonbladet 8.3.2017

Utvisningshotade ungdomar överväger självmord i grupp  SvD 5.3.2017

Detta är ensamkommande barns väntrum  Göteborgs fria 2.3.2017

Fler självmord är att vänta bland ensamkommande barn  DN 27.2.2017

Rökheroinet ett skenande tåg  UNT 23.2.2017

130 asylsökande döda 2016 - ingen registrerar hur  Aftonbladet 20.2.2017

Heroinmissbruk bland ensamkommande i Uppsala  UNT 11.2.2017

Många kommuner känner till självmordsplaner hos ensamkommande  Socialstyrelsen 15.2.2017

Överläggningar om asylsökande barn och ungas psykiska hälsa  Barnombudsmannen 15.2.2017

Psykisk ohälsa vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn  Barnombudsmannen 15.2.2017

Låt inte flyktingbarnen fara mer illa  SvD 14.2.2017

Pressmeddelande angående BO:s granskning 170215  #Vi står inte ut

Självmordsplaner hos ensamkommande i hälften av kommunerna  DN 15.2.2017

Under loppet av en vecka har tre eller fyra ungdomar med afghansk bakgrund begått självmord. I hemliga grupper på Facebook diskuteras när, hur och med vem man planerar sitt självmord. Risken är stor för en självmordsepidemi. Barnombudsmannen har kallat till möte.

Pressmeddelande från #Vistårinteut 170212 angående självmord och självmordsförsök ensamkommande

Ännu ett dödsfall på asylboende  SR P4 Väst 8.2.2017

Möte med myndigheter om ensamkommande barns hälsa  Barnombudsmannen 8.2.2017

Ensamkommande ungdomar dör hellre här än i sina ursprungsländer  P4 extra 8.2.2017

Pressmeddelande från #Vi står inte ut 170208

Pressmeddelande från #Vistårinteut 170206

Ser vi början på en självmordsepidemi?  8.2.2017

------

De ensamkommandes psykiska hälsa rapporteras ha försämrats i samband med att de fått sina tillfälliga uppehållstillstånd, ålderuppskrivningar och utvisningsbesked. Sömnproblem, koncentrationssvårigheter och självskadebeteenden har beskrivits.

En farhåga som finns bland dem som känner ungdomarna är att de hellre ska begå självmord än att låta sig utvisas till Afghanistan. Rapporter har kommit om både fullgångna självmord och självmordsförsök.

Socialstyrelsen för statistik över alla diagnoser som sätts inom svensk sjukvård. Däri ingår självmord och självmordsförsök. Men bara de som har fullständigt personnummer, med de fyra sista siffrorna, kommer med i statistiken. Det är därför för närvarande omöjligt att se hur många asylsökande som begår självmord.

På Facebook har getts ett antal exempel på självmord och självmordsförsök. Försök till insamling av data pågår.

Hämtat från Facebook 22.12.2016: "I min kommun har vi ansvar för 213 ensamkommande barn och unga, och jag är en av deras socialsekreterare. Jag försökte räkna ut hur många suicidförsök vi haft under hösten, vilket är minst 5 st seriöst menade, där det handlar om att försöka hänga sig, tablettöverdos, skära sig i handleder och hals, hoppa från balkong. Under en period i höst kändes det som att vi körde skytteltrafik till Bup akut, där ungdomarna bara gavs en dos lugnande och fick köras hem igen. Antalet ungdomar som vi har fått placera externt i rena behandlingshem har också ökat, antal LVU-ärenden har ökat och vi har även haft ett par stycken som lagts in på psykiatrin med stöd av LPT. Jag misstänker att mörkertalet ändå är stort, det är ffa de ungdomar som bor i HVB som uppmärksammas av boendepersonalen. Barn och unga boendes hos släktingar får ett mer utåtagerande beteende, där deras ohälsa mer tar uttryck som bråk i skolan, skolfrånvaro etc."

Asylsökande pojke i Trollhättan tog sitt liv  Ttela 6.2.2017

16-årig flyktingpojke tog sitt liv - två till försökte  Aftonbladet 27.1.2017

For one Afghan boy, hopes of a new life in Europe end in suicide  Reuters invistigate 22.9.2016

De ensamkommande ny målgrupp för heroinlangare  DN 10.1.2017

Ny metod ska hjälpa ensamkommande  UNT 27.12.2016

Fick avslag - tog sina liv  Aftonbladet 12.12.2016

Mina patienter säger att de inte orkar mer  ETC 19.12.2016

Allt fler självmordsförsök på asylboenden  BlankSpot Project 21.12.2016

Ensamkommande pojkar säljer sex  GP 19.12.2016

"Känns tufft och tragiskt"  Aftonbladet 12.12.2016

Psykiatrin rustar när många asylsökande får avslag  SR 28.11.2016

Överdos av tuberkulosläkemedel vanligt bland unga asylsökanden  Lakartidningen.se 2016-11-15 

Positiv hälsoutveckling för asylsökanden och nyanlända  SKL rapport 31.3.2016

Uppdrag psykisk hälsa  Presentation av rapport 31.3.2016

Polisen: Till er med fördomar om ensamkommande flyktingbarn  Metro 13.9.2015

Landstingen saknar kompetens för nyanländas psykiatriska vård  DN 27.8.2015

Efter självmordet - BUP söker upp ensamkommande  SR P4 27.6.2016

Landstinget fick inte reda på självmordet  SRP4 Blekinge 2.5.2016

Fler självmordsförsök på boenden för ensamkommande  HD 11.6.2015

Larm om självmord bland flyktingbarn  Sydsvenskan 24.3.2015

Psykisk ohälsa hos asylsökanden och nyanlända migranter - ett kunskapsunderlag för primärvården  Socialstyrelsen 2015-1-19

Självmord bland invandrare ökar  Lakartidningen.se 2014-01-09

Pojkarna ifrågasätts av myndigheterna  DN 12.11.2012

De förlorar hoppet och blir desperata  DN 12.11.2012

2 kommentarer:

  1. Det bra att ni tar upp detta men jag anser att de svenskar som ha samma tankar inte får samma uppmärksamhet. En bekant till mig förlorade sin dotter i självmord och hon hade svårt att få plats
    i sjukvården så hon blev hemsänd med ett recept på mediciner som hon hämtade ut och åt upp. Död i hemmet. Men flyktingungdomar är tydligen prio 1. Jag skäms för Sverige!

    SvaraRadera
  2. Att en ung människa tar livet av sig är ett stort misslyckande för samhället - oavsett vilket medborgarskap ungdomen har. Det finns saker att göra så att ungdomar mår bättre och inte hamnar i den situationen att de ser döden som enda alternativet. Barn- och ungdomspsykiatrin är underdimensionerad, oavsett flyktingar. Jag skäms för detta, likaväl som jag skäms för att vi medvetet skickar ungdomar till undergång. Den här sajten handlar just om det, inte om självmord i största allmänhet. Kanske finns det en annan sajt, ett annat upprop som handlar om det?

    SvaraRadera