onsdag 18 januari 2017

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Gruppen inom nätverket Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! som gjorde en JO-anmälan har dessutom skickat detta brev till JO.

Till JO Stefan Holgersson

Angående JO:s undersökning 5565-2016, med speciella synpunkter rörande de afghanska ensamkommande flyktingbarnen

Jag är en afghan tjej – finns det plats för mig i den här världen?

Det kom ett brev till Facebook. Författaren är Roya Sadat Hosseini, Vislanda. Med hennes tillstånd publiceras texten här. Hon hade illustrerat med "Den afghanska flickan", men på grund av copyright väljer jag Malala Yousafzai som blev skjuten i huvudet då hon uppmuntrade flickor att gå i skolan 

Hej allihopa. Jag skrev ett brev till Sveriges folk! Jag ska dela det med er! Om ni vill ni kan läsa den. Jag är inte så bra på svenska. Hoppas att ni förstår att vad jag skrev.

söndag 15 januari 2017

Migrationsverket JO-anmält för schablonartade åldersuppskrivningar

Den 2017-01-15 har en grupp inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” JO-anmält Migrationsverket för dess schablonartade åldersbedömningar av asylsökande barn. 
Läs hela texten här!

fredag 13 januari 2017

Morgan Johansson och Migrationsverket skyller på varandra

Migrationsminister Morgan Johansson hänvisar till Migrationsverkets nya praxis när det gäller utvisningarna till Afghanistan. Migrationsverket påpekar att de måste följa lagarna. Det var regeringen som lade fram lagförslaget och riksdagen som antog det. Var ligger ansvaret? Var finns mandatet att rätta till?


torsdag 12 januari 2017

Migrationsverket svarar på uppropet

I december 2016 skickades uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! till alla politiska partier och till Migrationsverket. Se Upprop till alla partier! 

Vi fick kortfattade stödjande svar från F! och (v). Nu kom också ett utförligt svar från Migrationsverket. Det är intressant med hänsyn till att Morgan Johansson brukar hänvisa till Migrationsverkets ändrade praxis. Men Migrationsverket hänvisar här till de lagar som regeringen stiftat och riksdagen beslutat. Vems ansvar är det?


tisdag 10 januari 2017

Yttrande: Uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Yttrande insänt 9.1.2017.


Justitiedepartementet, Rosenbad 4, 111 52 Stockholm

YTTRANDE 
Utkast till lagrådsremiss: Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Undertecknade, med anknytning till uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar![1] med drygt 6000 undertecknare, vill härmed meddela våra synpunkter på utkastet till lagrådsremiss.

Vi uppskattar att regering och riksdag insett att den nya tillfälliga asyllagstiftningen på många sätt är kontraproduktiv. Vi uppfattar det nya förslaget som en vilja att komma till rätta med några av lagens nackdelar. Dock finns andra faktorer som medför att denna lag får ytterst begränsade effekter.

söndag 8 januari 2017

Till dig som är riksdagsledamot för något av allianspartierna eller Miljöpartiet

Brev skickat till allianspartiernas och Miljöpartiets riksdagsledamöter 8.1.2017.
Pressreleasen

Vi är tiotusentals som protesterar mot utvisningen av asylsökande till Afghanistan. Vi som skriver under det här brevet är representanter för bl.a. gruppen ”Vi står inte ut, men upphör aldrig att kämpa”, som bara den har 7000 medlemmar och fler än 20 000 som gillar vårt arbete. Stödet är mycket större än så!

Vi skriver till dig för att uppmärksamma dig på att migrationsverket, med regeringens goda minne, utvisar asylsökande till Afghanistan i strid mot regeringens egen bedömning i sin proposition rörande ”Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats  i Afghanistan” till riksdagen den 27 oktober 2016 och i strid mot Migrationsverkets egen rapport den 8 december 2016 rörande det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan.