fredag 23 mars 2018

Kostnaderna för utvisningar är skyhöga – låt dem stanna!

Antal ungdomar boende i Sverige och asylsökande flyktingar per årsklass, ålder 1-25 år. Rött = asylsökande från Afghanistan.
Författare: Jan Stattin, lärare, Karin Fridell Anter, arkitekt, Ingrid Eckerman, allmänläkare, alla nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Amir kostade inte samhället mer än utbildning till ett bristyrke. Utvisningen till Kabul kostade uppemot en miljon kronor. Utvisningarna av ytterligare 10 000 ungdomar ger en kostnad på många miljarder kronor. Förlusten av ungdomarnas arbetsinsats är långt större.

torsdag 15 mars 2018

Hur ska vi hjälpare, civilsamhället, orka?


Jag tänker på signalen mitt lands ledning ger: Civilt engagemang, det är ingenting vi uppskattar.h
Det är snart ett år sedan Lisa Förare Wihnbladh skrev ​Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig. Hon fick 17 000 läsare via facebook + ett okänt antal via Aftonbladet. ​Många bekräftade hennes känslor. Flera har sedan skrivit om sin förtvivlan i ​egna texter​Ett brev skickades i december till Annika Strandhäll med bön om stöd för hjälparna.  

onsdag 14 mars 2018

Tuula Dibba: En regnig kväll på stan ...


Författare: Tuula Dibba
"JAG HATAR SVERIGE" säger han. Orden bubblar ur honom som såpbubblorna jag brukade blåsa som liten. Han pratar och pratar, mycket och länge. Orden tar inte slut.

onsdag 28 februari 2018

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar


Se kommentarerna allra sist.

Fråga till IVO


Medicinska åldersbedömningar görs av två läkare och två tandläkare för företaget Unilabs. Utlåtandet "mogen / icke mogen" respektive Stadium H / inte stadium H läggs in i ett datasystem som går till Rättsmedicinalverket. Där ansvarar läkare för att rätt värde förs in i rätt ruta i ett matrissystem. Någon journalanteckning finns inte. Det går heller inte att få ut de bedömande läkarnas namn. En domstol har fattat beslut att det skulle vara till skada för företaget (läkarna skulle hoppa av omedelbart då).

söndag 25 februari 2018

Migrationsverket svarar på fråga om åldersbedömningar


 Författare: Bertil Egerö
Ämne: Vet du vad som i praktiken sker när asylsökande utreds?
Bäste Mikael Ribbenvik,

cc Daniel Salehi, migrationsverket, Heléne Fritzon, justitiedepartementet

torsdag 22 februari 2018

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar

Ett snitt ur magnetkameraundersökning (MR) av knäled hos asylsökande. Enligt utlåtandet är tillväxtzonerna slutna.

Osäkerhetsfaktorerna med MR knäled och röntgen av visdomständer är alltför stora för att med tillräcklig säkerhet kunna användas som enda eller huvudsaklig metod att avgöra om en asylsökande ungdom är över eller under 18 år.

Att schablonartat gå efter den medicinska åldersbedömningen är inte att ge den asylsökande en individuell och rättssäker bedömning.

måndag 19 februari 2018