Besöket på Migrationsverket

Här kommer en del tips och råd inför besök på Migrationsverket.

Allmänt

- Spela in hela samtalet på mobilen! Se till att filen sparas ordentligt. Komplettera gärna med anteckningar.
- Gå inte med på en dålig tolk. Säg ifrån om tolken inte översätter rätt. Be ev. om en ny tid med annan tolk.
- För 18+: Ta med en underskriven och bevittnad fullmakt. FARR:s mall hittar du under asylreglerna.
- Låt inte en 18+ gå ensam till Migrationsverket om man inte vet exakt vad det gäller. 

Första samtalet

Att förbereda inför asylutredning på migrationsverket (Bertil Egerö):

1. Be skolan (inkl kurator, skolsköterska?) om intyg att den sökande går i skolan, studerar bra etc;

2. Be BUP om intyg att hen varit där, ev varför;

3. Om ni har sökt arbetstillstånd och fått avslag, ta med avslaget (visar på positiv aktivitet);

4. MV är speciellt intresserat av personliga hot i Afghanistan (inför ev utvisning dit). Hoten kan vara talibaner som tagit över hemmabyn (kolla hemsidan hazara.net), släktfejder, familjen hotad av andra i byn etc. Viktigt få detaljer om sådant - försök kontakta mamma el. släkting för mesta  möjliga konkreta uppgifter.

5. Bra att påpeka att familjen förlorat allt: mark, hus etc, så att inget finns att återvända till.

6. Självklart är det viktigt att visa på omöjligheten att återvända till Iran (i relevant fall). Måste presenteras i konkreta former.

7. Generellt, så mycket detaljer som möjligt både om A.-trakten (OBS att hen kan ha varit så ung vid flykten att det är mammas minnen som gäller), och om boendet, grannskapet etc i Iran/Pakistan etc. Därmed viktigt att söka kontakt med mamman (pappan?) och få reda på allt hen kan berätta.

8. Vid mitt besök talades inte alls om resan genom Europa; flyktskäl och åldersbestämning var de två som dominerade denna första del av utredningen.

9. Att gå med på medicinsk åldersbedömning verkar nu vara helt nödvändigt. Över 90% av offentliga biträden sägs rekommendera detta, som blivit en praxis. Ev genomförs inte denna bedömning, men svarar den sökande nej kan det tolkas som att något misstänkt föreligger.

Återvändarsamtalet

1) Spela in mötet. 
2) Förbered med fullmakt och ett "stone-face" (var trevlig och tydlig med att ni samarbetar och upprepa det under mötet). 
3) Var beredd på att kämpa för att få följa med in på mötet trots fullmakt. 
4) Var beredd på att handläggaren inte VILL förstå vad sökanden försöker säga (sökanden använder inte rätt ord/begrepp). 
5) Möjlighet finns att skjuta på verkställigheten genom att skjuta på återvändarsamtalet. Ring återbud pga sjukdom eller annat giltigt skäl, t.ex. kort tid från delgivning till mötet. Be om ny tid, visa samarbetsvilja!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar