Hjälporganisationer

Hjälp för den som har det svårt


Till dig som inte mår bra just nu

Till dig som känner någon som mår dåligt

Youmo  Här kan du läsa och se filmer om sex, hälsa och relationer och mycket mer. på flera språk. Hjälplinjen  1177


BRIS  Barnens rätt i samhället


SPES  För den som har en god vän som begått självmord

Läkare i världen har mottagningar på ett antal platser i Sverige

Rosengrenska ger sjukvård till papperslösa i Göteborg

Kris- och traumacentrum Stockholm

Närhälsan Kris- och traumamottagningen Göteborg 

Adresser  En lång adresslista från FarrStöd för papperslösa

Sociala rättigheter för asylsökande och papperslösa  FARR

FARR medlemsgrupper  Här finns många grupper spridda över landet

Ingen människa är illegal  Här finns flera lokalgrupper

Hej främling Även på Facebook

Fackligt center för papperslösa  För dig som jobbar


Stockholm

Se Hjälp i Stockholm


Malmö - Lund

Asylgruppen i Malmö   Facebook

Solidaritetscenter, Malmö  (facebook)

Malmö Fristad

Asylgruppen Lund

Nattjouren  Skåne Stadsmission

Mellansverige


Asylgruppen Örebro

Asylgruppen Norrköping

Norrland

Imäl UmeåHjälp i asylfrågorFolkkampanj för asylrätt

Begripligt.nu  En innehållsrik hemsida från Strömsunds kommun

Svenska Afghankommittén SAK  Arbetar med bistånd i Afghanistan

BeFRIs  Flyktingmedicinsk mottagning, Uppsala

Malmö asylbyrå  Hedersfrågor 


Dina rättigheter  En sida med information, chat och många länkar till olika stöd. För tjejer och killar.

Umo.se  Ungdomsmottagning på nätetArbete mm.


ABIS Arbetskooperativet Solidaritet

Fackligt center för papperslösa


För personal 


Suicidprevention - konsten att rädda liv  Seminarium 30.3.2017

Uppdrag psykisk hälsa: Asylsökande och nyanlända


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar