Statistik

Här samlar vi lite statistik om de ensamkommande.

Hur många år ska de vänta på sin utvisning?  18.8.2017


Från den 1 augusti 2017 till slutet av året beräknas drygt 4 700 ensamkommande unga asylsökande fylla 18. SR 8.8.2017

Pressmeddelande


Tio procent av åldersuppskrivna ungdomar får stanna!  6.5.2017


Migrationsverkets siffror


Svar 2 till Vi står inte ut 
35 369 asylansökningar utav ensamkommande barn inkom under 2015. 
Utav de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 har 4962 fått sin ålder uppskriven.
Bland de ärenden som idag är öppna är det cirka 800 som varit ensamkommande barn och sedan fyllt 18.
Utav de ensamkommande barn som ansökte om asyl 2015 så är det vid dagens datum 17-05-04 14824 öppna ärenden. För 8272 utav dessa öppna ärenden har den sökande ännu inte varit på intervju.

Ur en bifogad tabell (se nedan) hämtas följande siffror för dem som registrerats som ensamkommande barn 2015 och fått beslut fram till 4.5.2017:
Barn vid beslut (12 700 st): 66 % fick PUT, 3 % fick TUT.
Åldersuppskrivna i samband med beslut (4 800 st): 4 % fick PUT, 6 % fick TUT.
Barn som fyllt 18 år (2000 st): 16 % fick PUT, 41 % fick TUT.
Sammanlagt har hittills (5.5.2017) cirka 9000 fått PUT och 1500 TUT. 5000 har fått avslag. Nästan 4000 faller inom grupperna beslutskod AVI, avskrivna (försvunna?) och övrigt. 

Prognos

Av de 14 824 ungdomar som ännu inte fått beslut kommer ett tusental vara 18 inom några månader.

Blir det ungefär samma siffror för åldersuppskrivningar som tidigare kommer 25 % att räknas upp, dvs. ca 3500, varav ca 350 får PUT eller TUT.

Av 1000 som fyllt 18 får 550 PUT eller TUT. Därtill kommer en liten grupp som fyller 18 år efter 1 juni och går språkintroduktion eller nationellt program gymnasiet.

Av de återstående 10 000 barnen kommer 7 000 att få PUT eller TUT.

Sammanlagt kan vi förvänta oss avslag för ytterligare 3 500 ungdomar och 3 000 barn.

Svar 1 till Vi står inte ut

  • År 2016 fick 2 662 åldersuppskrivna personer avslag och 2017 fick 460 åldersuppskrivna avslag. 
  • 2016 gavs det 499 bifall till tidigare ensamkommande barn som blivit uppskrivna. Fram till 2017-04-26 ligger det 80 bifall.


Avgjorda asylärenden 2015-20170504

Inkomna ansökningar 2015 som ensamkommande barn
Persontyp vid beslutet Beslut Avgjorda Genomsnitt handläggningstid
Ensamkommande barn Bifall - PUT 8489 379
Bifall - TUT 440 431
Avslag 1432 390
Beslutskod AVI 155 256
Avskrivna 1996 161
Övrigt 180 98
Total 12692 342
Tidigare ensamkommande barn som åldersuppskrivits Bifall - PUT 234 301
Bifall - TUT 326 461
Avslag 2961 431
Beslutskod AVI 533 180
Avskrivna 717 187
Övrigt 33 113
Total 4804 354
Tidigare ensamkommande barn som fyllt 18 Bifall - PUT 335 322
Bifall - TUT 816 421
Avslag 638 457
Beslutskod AVI 18 338
Avskrivna 172 278
Övrigt 7 285
Total 1986 402
Total 19482 351


Läs mer

Migrationsinfo.se  

Vi behöver de utvisningshotade ungdomarna!  Skolvärlden 2.5.2017

Över 60 % av ensamkommande barn kommer att utvisas!  2.4.2017
Tolkning: År 2016 fick 88 % av de åldersuppskrivna avslag. 2017 är det ungefär lika många.
Om det ska fortsätta så, att 88 % av 18-åringarna åker ut, så blir det cirka 12 % av totalen på 35 000 som får stanna. Det är från denna nivå som gymnasielagen ska höja antalet som får stanna.

Ensamkommande barn  Migrationsinfo 2.3.2017
Under 2016 avgjordes 9 500 fall för ensamkommande barn och ytterligare 4 600 fall där den asylsökande har varit ett ensamkommande barn under processen men räknades som vuxen vid beslutet. Under 2016 skrevs åldern upp i 3 400 fall, vilket är tusen fall fler än under 2015. Siffran motsvarar ungefär 10 procent av alla ensamkommande barn som kom till Sverige under 2015.


Regeringen gör allt för att bli av med dem - pojkarna har bestämt sig för att stanna  Expressen 25.3.2017
I januari månad vändade 17 894 utvisningar på att verkställas hos gränspolisen. 404 genomfördes, de flesta frivilliga återvändanden. Fem personer utvisades med tvång till Afghanistan. Hittills i år har 46 utbetalningar av återvändandestödet på 30 000 kr gjorts till utvisade afghaner i Kabul.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar