Bostad

Här lägger vi information om EBO (eget boende), anknytningskommun mm.


Bostadsförmedling

Refugees welcome  bostadsförmedling

Hem till en papperslös  För dem som erbjuder bostad (ev. är sidan inaktiv)

Ung i Sverige
Du unga som behöver bostad
Du vuxna som kan erbjuda bostad

Stockholm Stadsmissionen hjälper dem som fyllt 18 år efter 1 juli 2017 och som då bodde i Stockholms kommun. Skicka e-brev till fadderhem@stadsmissionen.se
Ansökan bör innehålla: namn, telefonnummer, datum för utflyttningsdag, kommun, placerande kommun (där ungdomen har sin social), gymnasium.

Göteborg
Agape  För 18-åringar från Göteborg som går i skolan. 

Gävle
Krisgruppen flyktingungdomar i Gävle

Malmö
Asylgruppen  


Skåne
Skånes stadsmission  

Tanum
Kyrkan har en hyresfond och förmedlar boenden.

Täby, Åkersberga, Österåker
Frivilliga familjehem
Tillsammans Åkersberga
IFEN Intresseförening för ensamkommande och nyanlända i Österåker

Umeå
Arezo

Uppsala
Hjälp unga asylsökande i Uppsala att få gå kvar i skolan

Övrigt

Eget boende (EBO) utan uppehållstillstånd


- Den asylsökande anmäler sin nya adress till Migrationsverket. Det kallas EBO, eget boende. Migrationsmyndighet gillar det för det sparar pengar.

- Den asylsökande får 61 eller 71 kronor i dagersätttning. 61 kr om det är fler i hushållet, 71 för ensamhushåll.
- Den asylsökande är inte folkbokförd.
- Den som upplåter hem bör stämma av med sitt försäkringsbolag så den inneboende omfattas av hemförsäkringen. En del räcker det med att anmäla, en del tar ut extra avgift.
- Den asylsökande kan när som helst höra av sig till Migrationsverket för att flytta till anläggningsboende. På migrationssvenska kallas det "sprucket EBO".


Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år  Regeringskansliet 30.6.2017


Boende med uppehållstillstånd


- När/om den asylsökande får uppehållstillstånd så finns det ett etableringsuppdrag där en kommun får pengar under två år för att stötta den nyanlände med introduktion, bostad mm., under förutsättning att den nyanlände bor på anläggningsboende. Därför är det klokt att spräcka EBO:t genom att en kort tid flytta in på anläggningsboende

- Man har 30 dagar på sig att flytta tillbaka till ett anläggningsboende vid tut eller put för att få stöd till bostad av MIV.

- Etableringen innebär att den nyanlände anvisas till en kommun som Migrationsverket finner lämplig. I stort sett tas ingen hänsyn till om hen redan är rotad någonstans. Det blir alltså antagligen inte in den kommun som den nyanlände haft EBO i. 

- Den nyanlände får bo kvar på Migrationsverkets boende fram tills dess att Mig hittat en ny bostad åt henom. 

- Den nyanlände som slår sig ner i någon annan kommun får själv leta bostad och försörja sig själv. I brist på försörjning kan hen vända sig till socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd.

- Den som får uppehållstillstånd pga. arbete måste själv ordna ny bostad. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar