Nätverket

Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! publicerades 12 oktober 2016. Till detta kopplades en hemsida och en facebookgrupp med samma namn.

Detta har utvecklats till ett aktivt nätverk med åtskilliga debattörer, flera facebookgrupper, en manifestation och en registrerad förening. Någon styrelse finns inte; olika och ibland tillfälliga grupperingar driver olika aktiviteter.

Verksamheter

 • Uppropet med 10 000 undertecknare 
 • Hemsidan  
 • Pressmeddelanden 
 • Den öppna facebookgruppen med 20 000 medlemmar, varav kanske en tredjedel afghaner
 • De slutna grupperna Vi som stödjer 18-åringar och 18-åringar som behöver stöd
 • Stöttepelaren - en insamlingsförening för stöd till ensamkommande barn och ungdomar
 • Flyktingarnas dag, manifestationer i Malmö, Umeå och Stockholm 25 november 2017

Vad som gjorts

 • Informerat via facebook, pressmeddelanden och många hundra insändare och debattartiklar.
 • Skrivit tusentals brev till riksdagspolitiker och lokala politiker
 • Stöttat förtvivlade och desperata ungdomar så att de orkat ett tag till
 • Förmedlat boende och annat stöd 
 • Förmedlat ekonomiskt stöd till papperslösa ungdomar

Medlemmar


Här listas namn på några medlemmar i nätverket som märks utåt.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, master of public health, initiativtagare till Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!, ideellt familjehem, mormor och kontaktperson åt ytterligare några ungdomar, Stockholm (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Karin Fridell Anter, docent i arkitektur, god man, mormor åt några ungdomar, Uppsala (1, 2, 3, 4)

Pia Sandqvist, socionom, Uppsala (3, 4)

Hans Lindberg, rektor, Snåsa, Norge (2)

Jörgen Hermansson,  socialpedagog och ideellt familjehem (2, 4)

Minna Blom, volontär, ideell familjehemsförälder och f.d. boendepedagog (3, 4)

Kia Edvardsson, socialpedagog, ideellt familjehem (2)

Bitti Lindmark, lärare, familjehem (2, 4)

Maud Hårleman, tekn.dr. i arkitektur (2, 4)

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., diploma in public health, ordf. i VEUM (Volontärföreningen för ensamkommande ungdomar i Marks kommun), extrafarsa till två afghanungdomar, Horred

Meta Wiborgh, distriktsläkare, ideellt familjehem, Kraftsamling för ensamkommande flyktingbarn och unga i Luleå

Bertil Egerö, docent emeritus, god man, ideellt familjehem, Lund

Jan Stattin, fil dr. Pensionerad skolledare och universitetslektor, idag lärare på språkintroduktion i historia och religion. Förälder till en pojke från Afghanistan. Gävle

Björn Mellquist, lärare, tolk, god man, god vän, sfv

Mats Eliasson, överläkare, professor i medicin, ideellt familjehem, tidigare god man, Kraftsamling för ensamkommande i Luleå 

Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater

Frans Schlyter, Jur.kand., god man

Joachim Vogel, professor i sociologi; social rapportering, Värmdö 

Funktioner

1. Administratör för uppropet Skriv under Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
2. Administratör för gruppen Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar!
3. Administratör för grupperna Vi som stödjer 18-åringar och 18-åringar som behöver stöd
4. Funktionär i föreningen Stöttepelaren
5. Redaktör för hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
6. Redaktör för hemsidan Flyktingarnas dagInga kommentarer:

Skicka en kommentar